• نویسنده : هاینریش بل
  • مترجم : حسین افشار
  • تعداد صفحه : 178
  • زبان : فارسی