• نویسنده : اروین د یالوم
  • مترجم : سپیده حبیب
  • تعداد صفحه : 464
  • زبان : فارسی