• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : محسن سلیمانی
  • تعداد صفحه : 257
  • زبان : فارسی