• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : محمدجعفر محجوب
  • تعداد صفحه : 254
  • زبان : فارسی