• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : محسن سلیمانی
  • تعداد صفحه : 240
  • زبان : فارسی