• نویسنده : ویل دورانت
  • مترجم : عباس زریاب
  • تعداد صفحه : 541
  • زبان : فارسی