• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : بهرام افراسیابی
  • تعداد صفحه : 140
  • زبان : فارسی