• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : گیسو ناصری
  • تعداد صفحه : 234
  • زبان : فارسی