• نویسنده : رومن گاری
  • مترجم : سیلویا بجانیان
  • تعداد صفحه : 222
  • زبان : فارسی