• نویسنده : اریک امانوئل اشمیت
  • مترجم : سیامند زندی
  • تعداد صفحه : 525
  • زبان : فارسی