• نویسنده : هرمان هسه
  • مترجم : عبالحسین شریفیان
  • تعداد صفحه : 481
  • زبان : فارسی