• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : آلک
  • تعداد صفحه : 108
  • زبان : فارسی