• نویسنده : دزموند موریس
  • مترجم : ش. آ
  • تعداد صفحه : 65
  • زبان : فارسی