• نویسنده : آنتوان دو سنت اگزوپری
  • مترجم : حبیب اللهی
  • تعداد صفحه : 114
  • زبان : فارسی