• نویسنده : میرزا فتحعلی آخوندزاده
  • مترجم : جمال سید طاهری
  • تعداد صفحه : 71
  • زبان : فارسی