• نویسنده : وین سنت ج بارنز
  • مترجم : قراگوزلو
  • تعداد صفحه : 380
  • زبان : فارسی