• نویسنده : برتراند راسل
  • مترجم : ابراهیم یونسی
  • تعداد صفحه : 179
  • زبان : فارسی