• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : حسین اعرابی
  • تعداد صفحه : 473
  • زبان : فارسی