• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : سیروس طاهباز
  • تعداد صفحه : 126
  • زبان : فارسی