• نویسنده : ژرژ سیمنون
  • مترجم : رامین آذر بهرام
  • تعداد صفحه : 175
  • زبان : فارسی