• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : عبدالحسین شریفیان
  • تعداد صفحه : 537+511 ( هر دو جلد )
  • زبان : فارسی