• نویسنده : آنا گاوالدا
  • مترجم : الهام دارچینیان
  • تعداد صفحه : 201
  • زبان : فارسی