• نویسنده : آلبر کامو
  • مترجم : محمد تقی غیاثی
  • تعداد صفحه : 185
  • زبان : فارسی