• نویسنده : ماریو بارگاس یوسا
  • مترجم : کوشیار پارسی
  • تعداد صفحه : 43
  • زبان : فارسی