• نویسنده : آلبر کامو
  • مترجم : پرویز شهدی
  • تعداد صفحه : 120
  • زبان : فارسی