• نویسنده : آنتوان چخوف
  • مترجم : سروش استپانیان
  • تعداد صفحه : 1200
  • زبان : فارسی