• نویسنده : صادق هدایت
  • تعداد صفحه : 66
  • زبان : فارسی