• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : ابوالفضل اتراک
  • تعداد صفحه : 238
  • زبان : فارسی