• نویسنده : رومن گاری
  • مترجم : مهدی غبرائی
  • تعداد صفحه : 326
  • زبان : فارسی