• نویسنده : ویکتور هوگو
  • مترجم : شاپور رزم آزما
  • تعداد صفحه : 563
  • زبان : فارسی