• نویسنده : محمد بن جریر طبری
  • تعداد صفحه : 16 بخش
  • زبان : فارسی