• نویسنده : هاینریش بل
  • مترجم : کیکاووس جهانداری
  • تعداد صفحه : 328
  • زبان : فارسی