• نویسنده : خاویر کرمنت
  • مترجم : محمود فرجامی
  • تعداد صفحه : 170
  • زبان : فارسی