• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : محمد معینی
  • تعداد صفحه : 290
  • زبان : فارسی