• نویسنده : هربرت مارکوزه
  • مترجم : داریوش مهرجویی
  • تعداد صفحه : 121
  • زبان : فارسی