• نویسنده : کارل پوپر و هربرت مارکوزه
  • مترجم : هوشنگ وزیری
  • تعداد صفحه : 77
  • زبان : فارسی