• نویسنده : یواخیم بارک هاوزن
  • مترجم : اردشیر نیکپور
  • تعداد صفحه : 267
  • زبان : فارسی