• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : یوسف قریب
  • تعداد صفحه : 559
  • زبان : فارسی