• نویسنده : ویل دورانت
  • مترجم : رحیم نامور
  • تعداد صفحه : 262
  • زبان : فارسی