• نویسنده : برتراند راسل
  • مترجم : ناهید فخرایی
  • تعداد صفحه : 169
  • زبان : فارسی