• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : ابراهیم یونسی
  • تعداد صفحه : 555
  • زبان : فارسی