• نویسنده : ویکتور هوگو
  • مترجم : محمد قاضی
  • تعداد صفحه : 189
  • زبان : فارسی