• نویسنده : سوتلانا آلکساندرونا الکسیویچ
  • مترجم : الهام کامرانی
  • تعداد صفحه : لینک دانلود حذف شد
  • زبان : فارسی