• نویسنده : مایکل نیوتون
  • مترجم : دکتر محمود دانایی
  • تعداد صفحه : 343
  • زبان : فارسی