• نویسنده : ژان بوکاچیو
  • مترجم : حبیب شنوقی
  • تعداد صفحه : 755
  • زبان : فارسی