• نویسنده : یرواند آبراهمیان
  • مترجم : احمد گل محمدی
  • تعداد صفحه : 735
  • زبان : فارسی