• نویسنده : گری جان بیشاپ
  • مترجم : حسین گازر
  • تعداد صفحه : 77
  • زبان : فارسی