آشنایی با کتاب در گذر زمان

  • 2 سال پیش
  • 783 بازديد

کمی درباره تاریخچه کتاب بدانیم : کتاب دارای قدمتی طولانی می باشد و البته از ابتدا کتاب به شکل امروزی وجود نداشته است. قدمت کتاب به ...