• نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
  • مترجم : امیرحسین فطانت
  • تعداد صفحه : 117
  • زبان : فارسی