• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : محمدرضا پور جعفری
  • تعداد صفحه : 298
  • زبان : فارسی